June 2020

Medical

เนอสซิ่งโฮม กับ บ้านพักคนชรา เหมือน หรือต่างกันหรือไม่ ?

ปัจจุบันประเทศไทยของเรานั้นกำลังเข้าสู่สังคมของ สังคมผู้สูงวัย  กันอย่างชัดเจน และมีแนวโน้มที่จะคนชรามากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นในช่วงนี้เราอาจจะได้คำว่า เนอสซิ่งโฮม และบ้านพักคนชรา ด้วยเช่นกัน และทุกท่านเคยสงสัยไหมครับ ? ว่าระหว่าง เนอสซิ่งโฮม และ บ้านพักคนชรา แตกต่าง