April 2020

Health

หนังตากระตุก ปัญหาสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม

ทุกคนคงได้ยินคำที่เขามักจะพูดกันอยู่เสมอ เวลาที่มีอาการหนังตากระตุกก็คือ ถ้ากระตุกข้างขวาเขาว่า มักจะเกิดเรื่องร้ายขึ้น ถ้ากระตุกข้างซ้าย เขาว่าจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งบางทีมันก็อาจจะจริงหรือไม่จิงก็ได้ เพราะเรื่องแบบนี้ เป็นสิ่งที่ขาเล่าต่อกันมาตั้งแต่โบราณเท่านั้น ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะยืนยันว่า สิ่งเหลล่านี้เป็นเรื่องจริง แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจริงมากกว่าคำทำนายก็คือ มันเป็นสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพของเรานั่นเอง ซึ่งหลายคนอาจจะมองข้าม วิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปรกติ