Point of Sale Merchandise ทำไมจึงสำคัญ ดีต่อธุรกิจอย่างไร

Point of Sale Merchandise

POSM หรือ Point of Sale Merchandise คือ สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย สื่อที่เน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ เช่น การโฆษณาผ่านโปสเตอร์ ป้ายไวนิล โรลอัพ สติกเกอร์ติดกระจก สติ๊กเกอร์ติดบันได สติ๊กเกอร์ติดลิฟท์ หรือสติ๊กเกอร์ติดตามบันไดเลื่อน ฯลฯ แม้กระทั่งนามบัตรเล็กๆ โบชัวร์ บัตรสะสมแต้ม ก็ยังมีการทำสื่อการตลาด ณ จุดขายด้วย

Point of Sale Merchandise หรือ สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย มีความสำคัญต่อธุรกิจมากๆ จะสำคัญอย่างไร ดีต่อธุรกิจอย่างไรนั้น มาดูกัน

สร้างการรับรู้แบรนด์ที่ดี

สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ที่ดี เมื่อผู้คนที่ผ่านมาพบเห็นตัวหนังสือที่โดดเด่น ข้อความที่น่าสนใจ สีสันที่สดใส สวยงาม จะเกิดการจดจำทำให้แบรนด์ของคุณเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย หรือ Point of Sale Merchandise ช่วยทำให้ธุรกิจของคุณมีภาพลักษณ์ที่ดีได้ ทำให้ผู้คนมีทัศนะคติที่ดีต่อสินค้าหรือบริการของคุณ

เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน

หากคุณต้องการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขายหรือ Point of Sale Merchandise จะทำให้สินค้าหรือบริการของคุณโดดเด่นกว่าคู่แข่งแน่นอน โดยเฉพาะสินค้าที่วางอยู่บนชั้นเดียวกัน หากมีการทำสื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขายจะทำให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ สินค้าหรือบริการของคุณจะมีความน่าสนใจมากกว่า

กระตุ้นยอดขาย

สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดี โดยเฉพาะการกระตุ้นยอดขาย ณ จุดขายเพราะเป็นสื่อที่ สามารถกระตุ้นยอดขาย ณ จุดขายแล้วมีโอกาสสูงที่ผู้คนจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของคุณทันมี แม้พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มีการวางแผนมาก่อนก็ตาม

ประหยัดค่าใช้จ่าย

สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย มีต้นทุนต่ำว่าการทำโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น การโฆษณาผ่านเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรืแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพราะการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ ยิ่งต้องการให้ลูกค้าเห็นมาก ก็ยิ่งต้องจ่ายมากขึ้น แถมยังมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการโฆษณาด้วย ในขณะที่สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขายสามารถโฆษณาได้ตลอดเวลา

ทั้งหมดตามที่เราได้กล่าวมา คุณจะเห็นได้ว่าสื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย หรือ Point of Sale Merchandise มีความสำคัญมากๆ ต่อธุรกิจมีข้อดีที่คุณอาจไม่เคยคิดมาก่อน สิ่งสำคัญในการทำสื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย คือเนื้อหาที่คุณต้องการจะสื่อสารกับลูกค้าต้องมีความชัดเจน น่าสนใจ อีกทั้งตัวหนังสือ ภาพ และสีสันต่างๆ ต้องโดดเด่น คมชัดและสวยงามด้วย เพื่อให้เกิดการรับรู้แบรนด์ที่ดี

About the Author

You may also like these