August 2020

Health

ทานอย่างไรให้ปลอดภัย ร่างกายแข็งแรง ห่างไกล “โรค”

ร่างกายของเรานอกจากปัจจัยภายนอก แล้วโอกาสเสี่ยงจากโรคภัยต่าง ๆ นั้นมีปัจจัยภายในด้วยเช่นกันที่จะทำให้ ร่างกายของเราเจ็บป่วย หรือ เป็นโรคต่าง ๆ ได้ และหนึ่งในสิ่งของสำคัญที่จะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ นั้นคือ “การทานอาหาร” ที่จะทำให้เราร่างกายอ่อนแอลง  วันนี้ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการทานอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย

Society

แหล่งหางานและ ลงประกาศรับสมัครงานฟรี

ในปัจจุบันนี้นั้นการหางาน ในช่วงยุค covid-19 มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยาก แต่ก็ไม่ได้ยากเสมอไปและไม่ได้ง่ายเสมอไปด้วย เช่นเดียวกันมันก็อยู่ในสถานการณ์ที่ปกติแบบนี้อยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนมาคือ เป็นในสไตล์แบบ New Normal วันที่เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้าง มีความโดดเด่นและลงตัว โดยเฉพาะการสมัครงานแบบออนไลน์ จึงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบใหม่ที่ค่อนข้างตอบโจทย์ ในอีกรูปแบบใหม่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก