เนอสซิ่งโฮม กับ บ้านพักคนชรา เหมือน หรือต่างกันหรือไม่ ?

เนอสซิ่งโฮม

ปัจจุบันประเทศไทยของเรานั้นกำลังเข้าสู่สังคมของ สังคมผู้สูงวัย  กันอย่างชัดเจน และมีแนวโน้มที่จะคนชรามากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นในช่วงนี้เราอาจจะได้คำว่า เนอสซิ่งโฮม และบ้านพักคนชรา ด้วยเช่นกัน และทุกท่านเคยสงสัยไหมครับ ? ว่าระหว่าง เนอสซิ่งโฮม และ บ้านพักคนชรา แตกต่าง หรือ เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร ลองมาดูกันเลยครับว่าจะเหมือน หรือ แตกต่างกันหรือไม่ ? 

บ้านพักคนนชรา คืออะไร และ ทำหน้าที่อะไร ? 

บ้านพักคนชรานั้นจะแตกต่างตรง เนอสซิ่งโฮม ซึ่งบ้านพักคนชรานั้นจะเป้นที่พักพิงผู้สูงอายุ ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือแข็งแรงดี  โดยที่ไม่มีโลกแทรกซ้อน หรือ เป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยเป็นสูงอายุ ที่มีความเต็มใจในการเข้า บ้านพักคนชราเอง โดยไม่มีหน้าที่ดูแล อะไรเลยมีเพียงแค่ที่พักพิง อาศัย  และในส่วนของอาหารเช้า กลางวัน เย็นเท่านั้น ซึ่งว่ากันตามตรงหน้าที่ของบ้านพักคนชรานั้นก็เหมือนบ้านสำหรับพักคนชรา เท่านั้นเอง 

เนอสซิ่งโฮม มีหน้าที่อะไร

แต่สำหรับ เนอสซิ่งโฮม นั้นจะแตกต่างออกไป เพราะ เนอสซิ่งโฮม นั้นมีหน้าที่ คอยดูแล และคอยช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยติดเตียง  หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือ แม้แต่ผู้สูงอายุที่ที่ต้องการกายภาพบำบัด หรือ แม้แต่ คนที่ผ่าตัดและเจ็บแผลมาจนต้องทำกายภาพบำบัด ซึ่งนั้นจะใช้เนอสซิ่งโฮม มากกว่าการที่จะไปโรงพยาบาล 

เนอสซิ่งโฮม ไม่ใช่บ้านพักคนชรา

ดังนั้น เนอสซิ่งโฮม นั้นไม่ใช่บ้านพักคนชรานะครับ เพราะทั้งสองย่างนั้นมีหน้าที่ แทบจะไม่เหมือนกันเลย โดยที่บ้านพักคนชรานั้นเป็นเหมือนกับที่อยู่อาศัย ให้กับเหล่าบ้านพักคนชราที่ยังแข็งแรง มีกำลังดี สามารถดูแล และช่วยเหลือตัวเองได้ แต่สำหรับ เนอสซิ่งโฮม นั้นเป็นที่พักสำหรับคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือ ต้องการกายภาพบำบัด หรือ ผู้ป่วยติดเตียง ดังนั้น เนอสซิ่งโฮม และ บ้านพักคนชรานั้นจึงไม่ใช่สถานที่เดียวกันนะครับ 

ดังนั้นหากนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง เนอสซิ่งโฮม และบ้านพักคนชรานะครับ อย่างที่แจ้งเลยว่าทั้งสองอย่างนั้นไม่มีความเหมือนกันเลย โดย เนอสซิ่งโฮม และ บ้านพักคนชรานั้นไม่เหมือนกันสักนิดเดียว ดังนั้นน่าจะช่วยคลายข้อสงสัยได้แล้วนะครับว่าระหว่างเนอสซิ่งโฮม และ บ้านพักคนชรานั้นไม่ใช่สภานที่เดียวกันได้นะครับ 

About the Author

You may also like these

No Related Post