March 2020

Health

โรคที่จะตามมา เมื่อคุณมีไขมันในร่างกายมากเกินไป

เรื่องของสุขภาพ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะบังคับมันได้ ว่าจะให้มันผอม หรือว่าจะให้มันอ้วน เพราะสิ่งเหล่านี้ มันจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องมาจากการกินของเราเท่านั้น เรามีนิสัยการกินอย่างไร เราก็จะเป้นอย่างที่เรากินเข้าไปทุกอย่าง และปัญหาที่คนเป็นกันเยอะในปัจจุบันนี้ก็คือ ปัญหาของโรคอ้วนนั่นเอง หรือเป้นคนที่มีน้ำหนักเกิน โดยเฉพาะเด็กๆ หลายคนมีน้ำหนักเกินตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้มีโรคหลายโรครุมเร้าตั้งแต่เด็ก