เนอสซิ่งโฮม

เนอสซิ่งโฮม กับ บ้านพักคนชรา เหมือน หรือต่างกันหรือไม่ ?

ปัจจุบันประเทศไทยของเรานั้นกำลังเข้าสู่สังคมของ สังคมผู้สูงวัย  กันอย่างชัดเจน และมีแนวโน้มที่จะคนชรามากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นในช่วงนี้เราอาจจะได้คำว่า เนอสซิ่งโฮม และบ้านพักคนชรา ด้วยเช่นกัน และทุกท่านเคยสงสัยไหมครับ ? ว่าระหว่าง เนอสซิ่งโฮม และ บ้านพักคนชรา แตกต่าง หรือ เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร ลองมาดูกันเลยครับว่าจะเหมือน หรือ แตกต่างกันหรือไม่ ?  บ้านพักคนนชรา คืออะไร และ ทำหน้าที่อะไร ?  บ้านพักคนชรานั้นจะแตกต่างตรง เนอสซิ่งโฮม ซึ่งบ้านพักคนชรานั้นจะเป้นที่พักพิงผู้สูงอายุ ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือแข็งแรงดี  โดยที่ไม่มีโลกแทรกซ้อน หรือ เป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยเป็นสูงอายุ ที่มีความเต็มใจในการเข้า บ้านพักคนชราเอง โดยไม่มีหน้าที่ดูแล อะไรเลยมีเพียงแค่ที่พักพิง อาศัย  และในส่วนของอาหารเช้า กลางวัน เย็นเท่านั้น ซึ่งว่ากันตามตรงหน้าที่ของบ้านพักคนชรานั้นก็เหมือนบ้านสำหรับพักคนชรา เท่านั้นเอง  เนอสซิ่งโฮม มีหน้าที่อะไร แต่สำหรับ เนอสซิ่งโฮม นั้นจะแตกต่างออกไป เพราะ เนอสซิ่งโฮม นั้นมีหน้าที่ คอยดูแล…
Read more