April 28, 2022

Health

การออกกำลังกายเบาๆ สำหรับผู้สูงอายุ

หากว่ากันด้วยเรื่องของการออกกำลังกายนั้น…ถือได้ว่าการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับทุกเพศทุกวัย แต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการต้องใช้เวลาในการทำงาน เดินทางไปสถานที่ต่างๆ หรือทำกิจกรรมที้ล้วนแล้วแต่ใช้เวลานานๆ ก็ทำให้เราหมดแรงเกือบทั้งหมดเมื่อกลับมาถึงที่พักก็คงจะหมดแรงกันแล้วใช่มั้ยหล่ะครับ…แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราก็สึกหร่อไปตามกาลเวลา วันนี้เราจึงอยากพาท่านผู้อ่านไปพบกับ “วิธีการออกกำลังกายเบาๆ สำหรับผู้สูงอายุ” แต่ก่อนอื่นเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายกันก่อนดีกว่าครับ การออกกำลังกายที่ดีเป็นอย่างไร? การออกกำลังกาย คือ การทำกิจกรรมที่ได้ออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ